Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV - O nakládání s komunálním odpadem

1.1.2002

O místních poplatcích 1/2006

17.3.2006

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1/2007

1.1.2008

Vymezení zastavěného území obce Trubská 1/2008  4.7.2008

Vyhláška OZV č.1/2013 o místním poplatku za provoz systému schomažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů

 1.1.2013

Obecně závazná vyhláška č.1/2018, o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nákladání se stavebním odpadem 30.3.2018
Vyhláška OZV č.2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 30.3.2018

 

 

 

Důležité zákony

 • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
 • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
 • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
 • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

Usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva (2010-2013)

 

Oznámení

 • nejsou vloženy žádné dokumenty

 

Výběrová řízení

 • nejsou vloženy žádné dokumenty