Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

INFORMACE k platbám za dřevo
a poplatky za TKO, psy...

Poplatky/závazky je možné platit:

 • osobně (v úředních hodinách na OÚ)
 • bankovním převodem na účet: 12028131/0100

 

Poplatky za TKO:

 • 500,- Kč* za osobu s trvalým pobytem/rekreační objekt/jednotku
 • při platbě převodem na bankovní účet  - uveďte prosím VS (Vaše číslo popisné)
 • splatnost do 31.května* příslušného roku
 • příp. že se přihlásíte k TP v průběhu roku, počítá se poplatek od měsíce přihlášení/narození (včetně) do konce roku: (500/12) x  (počet měsíců)

* Od roku 2022 se platí 800 za osobu s trvalým pobytem/rekreační objekt/jednotku. Občané od 80 let (včetně) mají úlevu 300,- Kč, tzn. platí 500,- Kč. Splatnost je do 31.8.

Více viz Vyhláška

 

 

Poplatky za psy:

 • 50,- Kč za jednoho psa, 75 Kč - 2. a další pes
 • při platbě převodem na bankovní účet  - uveďte prosím VS (Vaše číslo popisné)
 • splatnost do 31.března příslušného roku
 • více viz vyhláška obce Trubská

 

Poplatky za TKO a psy se začínají platit cca začátkem února příslušného roku. Občané budou upozorněni prostřednictvím www, úřední desky, příp. obecním rozhlasem.

Jakékoliv změny prosím, hlašte osobně na OÚ, příp. paní Vlasákové, nebo na ou@trubska.cz.

Poplatek za novou známku pro psa:

 • 50,- Kč za známku

 

Poplatky za palivové dřevo:

 • standardně se platí 2 000,- Kč za 1 "vozejk" (pokud není dohodnuto jinak) 

  od 1.8.2022 se poplatek za 1 "vozejk" zvyšuje na 2500,- Kč

 • při platbě převodem na bankovní účet  - uveďte prosím VS (Vaše číslo popisné/číslo faktury vystavené)
 • splatnost - ideálně do 30 dnů od doručení dřeva (příp. ke konci příslušného měsíce, kdy jste dřevo obdrželi)