Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem?

Vážení spoluobčané,
nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní
pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce.

Dbejte na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání s 
odpady.

Použité roušky, rukavice a kapesníčky ukládejte do plastového pytle. Ten
odkládejte uzavřený do směsného komunálního odpadu. V žádném případě je
nedávejte do tříděného sběru.

Žádné odpady NEODKLÁDEJTE mimo kontejnery a popelnice.

POKUD NEJSTE NAKAŽENI ANI V NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ – nakládejte se svými
odpady jako doposud – třiďte odpady tak, jak jste zvyklí.

Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce. Jste-li
v karanténě, odkládejte veškeré odpady do pevného plastového pytle,
případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24
hodin) pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním
prostředkem. Poté jej můžete odložit do popelnic a kontejnerů na směsný
odpad.

Vážení spoluobčané,
všichni se snažte minimalizovat celkový objem a množství odpadů, které
není v současné době nutné produkovat.

Chovejte se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také k všem
lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady.

Více informací naleznete na našich internetových stránkách.

Děkujeme, že se chováte zodpovědně.


EKO-KOM

leták

Vyvěšeno: 4. 4. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět