Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Oznámení o pověřenci - GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (data protection officer - DPO):

 

Alena Nováková - mail info@novale.cz

 

Popis zpracování a ochrany osobních údajů a informací v obci Trubská

Jak uplatnit práva, vyplývající ze zpracování osobních údajů Obcí?

 

Obec Trubská, Trubská 61, 266 01 Beroun (dále jen Obec), jako správce osobních údajů, zpracovává údaje o fyzických osobách na základě zákonné povinnosti.

Každá fyzická osoba se může na Obec obrátit s žádosti o sdělení, zda Obec o ní zpracovává osobní údaje. Opakované žádosti mohou být Obcí zpoplatněny.

Občan (fyzická osoba), o němž Obec zpracovává osobní údaje, má podle právních předpisů o ochraně osobních údajů následující práva:

 

-  právo na přístup k osobním údajům,

-  právo na opravu osobních údajů,

-  právo na výmaz osobních údajů,

-  právo na omezení zpracování osobních údajů,

-  právo na přenositelnost osobních údajů,

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

-  právo na odvolání poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

Každé z těchto práv má však určitá omezení či výjimky. Obec každou žádost o uplatnění některého práva oprávněnou fyzickou osobou posoudí ve vztahu k těmto omezením, a na žádost odpoví ve lhůtě 30 dnů od doručení žádosti.  

 Na Obec je možné se k uplatnění uvedených práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím písemné žádosti, doručené do datové schránky, emailové schránky či do kanceláře starosty Obce, nebo poštou na adresu Obce, nebo pověřenci pro ochranu osobních údajů, jehož kontakt je uveden na webových stránkách Obce.

 Výše uvedenými způsoby se mohou fyzické osoby na Obec obracet také v případě údajů zpracovávaných na základě uděleného souhlasu, pokud se rozhodnou svůj souhlas odvolat.  

 

Oznámení o pověřenci - GDPR

Vyvěšeno: 24. 5. 2018

Zpět