Revitalizace intravilánové zeleně v obci Trubská

V obci byl realizován projekt "Revitalizace intravilánové zeleně v obci Trubská". Cílem této akce bylo obnovení původních rostlin na venkově. Bylo zasazeno několik druhů rostlin, např. šeřík obecný, kalina obecná, kalina vonná, pustoryl, lípa srdčitá, plamének horský, třešeň, slivoň obecná,  javor babyka, hloh obecný, sněženka, tráva panonie a další.

Článek v časopisu Priorita - číslo 5, květen 2020

Revitalizace v obci Trubská