Informace - platby, poplatky

INFORMACE k platbám za dřevo a poplatky za TKO, psy...

Poplatky/závazky je možné platit:

 • osobně (v úředních hodinách na OÚ)
 • bankovním převodem na účet: 12028131/0100

Poplatky za TKO*:

 • 800 Kč za osobu s trvalým pobytem/rekreační objekt/jednotku
 • při platbě převodem na bankovní účet  - uveďte prosím VS (Vaše číslo popisné)
 • splatnost do 31.srpna příslušného roku
 • příp. že se přihlásíte k TP v průběhu roku, počítá se poplatek od měsíce přihlášení/narození (včetně) do konce roku: (500/12) x  (počet měsíců)

* Od roku 2022 se platí 800 Kč za osobu s trvalým pobytem/rekreační objekt/jednotku. Občané od 80 let (včetně) mají úlevu 300,- Kč, tzn. platí 500,- Kč. Splatnost je do 31.8.

Více viz Vyhláška

Poplatky za psy:

 • 50,- Kč za jednoho psa, 75 Kč - 2. a další pes
 • při platbě převodem na bankovní účet  - uveďte prosím VS (Vaše číslo popisné)
 • splatnost do 31.března příslušného roku
 • více viz vyhláška obce Trubská Typ: PDF dokument, Velikost: 1.88 MB

Poplatky za TKO a psy se začínají platit cca začátkem února příslušného roku. Občané budou upozorněni prostřednictvím www, úřední desky, příp. obecním rozhlasem.

Jakékoliv změny prosím, hlašte osobně na OÚ, nebo na ou@trubska.cz.

Poplatek za novou známku pro psa:

 • 50,- Kč za známku

Poplatky za palivové dřevo:

 • standardně se platí 2 000,- Kč za 1 "vozejk" (pokud není dohodnuto jinak) 
 • od 1.8.2022 se poplatek za 1 "vozejk" zvyšuje na 2500,- Kč
 • při platbě převodem na bankovní účet  - uveďte prosím VS (Vaše číslo popisné/číslo faktury vystavené)
 • splatnost - ideálně do 30 dnů od doručení dřeva (příp. ke konci příslušného měsíce, kdy jste dřevo obdrželi)