Registr oznámení (zákon o střetu zájmů)

Dne 1.9.2017 nabývá účinnosti novela zákona č. 14/2017 Sb., která mění zákon č. 159/2016 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. Pro veřejného funkcionáře to znamená povinnost podat formou čestného prohlášení oznámení o osobním zájmu, činnostech, majetku, příjmech a závazcích.

O registru

Správcem registru oznámení je Ministerstvo spravedlnosti. Do registru má každý právo bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě na základě podané žádosti. Žádost musí obsahovat tyto náležitosti:

 • Pro FO
  • jméno (jména) a příjmení
  • datum narození
  • trvalý pobyt a adresa pro doručování žadatele
 • Pro PO 
  • název
  • identifikační číslo osoby a sídlo

Žádost lze podat:

 • prostřednictvím poštovních služeb
 • elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení
 • elektronicky prostřednictvím datové schránky

Více zde:

Často kladené dotazy (FAQ). Ministerstvo spravedlnosti ČR. Dostupné z: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=6802&d=354610

Zákon č. 14/2017 Sb. Zákony pro lidi. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-14

159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů


Centrální registr oznámení

Centrální registr oznámení

1) hlavní stránka
2) elektronický formulář k podání prošetření
3) elektronická žádost o nahlížení na neveřejné oznámení
4) zákon o střetu zájmů (ke stažení v doc)
5) přihlášení buď jako (6) žadatel o nahlížení, (7) veřejný funkcionář - starosta apod., (8) podpůrný orgán (obec) a (9.) oprávněný orgán
10) nápověda pro vyhledání osoby
11) hledání osoby
12) zobrazení všech zapsaných osob (funkcionářů)

Dokumenty ke stažení:

Formuláře a další významné dokumenty ke stažení. Ministerstvo spravedlnosti ČR. Dostupné z: http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=4202&d=137321