Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Místní vyhlášky
Název vyhlášky

Účinnost

OZV - O nakládání s komunálním odpadem - zrušeno

1.1.2002

O místních poplatcích 1/2006 - zrušeno

17.3.2006

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1/2007 - zrušeno

1.1.2008

Vymezení zastavěného území obce Trubská 1/2008  4.7.2008

Vyhláška OZV č.1/2013 o místním poplatku za provoz systému schomažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů - zrušeno

 1.1.2013

Obecně závazná vyhláška č.1/2018, o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nákladání se stavebním odpadem - zrušeno 30.3.2018
Vyhláška OZV č.2/2018 o místních poplatcích 30.3.2018
Obecně závazná vyhláška obce Trubská č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zrušeno 1. 1. 2020
Obecně závazná vyhláška obce Trubská č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (449.23 kB) (449.21 kB) 1.1.2022
Obecně závazná vyhláška obce Trubská č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (1.63 MB) (404.77 kB) 1.1.2022
Obecné závazná vyhláška č. 3/2021, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě (9.8 kB) 23.12.2021
   

Důležité zákony

Usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva (2010-2013)

Zápisy a usnesení po roce 2018

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty