Komunitní centrum - základní informace

Komunitní centrum obce Trubská

Projekt řeší absence zařízení, ve kterém se můžou setkávat členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. Předmětem realizace je tedy vybudování komunitního centra v obci Trubská prostřednictvím stavebních úprav stávajícího nebytového objektu občanské vybavenosti.

Odkaz na akce v komunitním centru obce Trubská